Ασφάλεια Συναλλαγών – Προσωπικά Δεδομένα

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο της bakalidisorionstrom.gr/ Η ιστοσελίδα bakalidisorionstrom.gr/ παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / πελάτες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας. Η Bakalidis OrionStrom δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

Πολιτική απορρήτου

Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στην προστασία και στον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών σας δεδομένων και, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας, χρησιμοποιούμε μόνο πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς με νόμιμο τρόπο. Η χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς διέπεται από την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και από τους Όρους Χρήσης αυτής. Η παρούσα Πολιτική σας εξηγεί ποιες πληροφορίες και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από εμάς, για ποιους σκοπούς, με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε αυτά ή/και διαμοιραζόμαστε αυτά και πώς αυτές οι πληροφορίες και τα δεδομένα αποθηκεύονται. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα Πολιτική έχει εφαρμογή μόνο σε πληροφορίες που συλλέγονται από αυτή την ιστοσελίδα και όχι σε πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα. Παρακαλούμε διαβάστε την προσεκτικά για να κατανοήσετε τις πρακτικές της εταιρείας μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα μεταχειριζόμαστε. Για τους σκοπούς της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τoν κο. Μπακαλίδη Γεώργιο. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων βρίσκεται σε πλήρη σύμπνοια με τις προβλέψεις τις ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΠΔ 2016/679/ΕΕ), του ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του πολίτη (άρθρο 11-13) και του ν. 3471/2006 περί προστασίας του πολίτη στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουν σήμερα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης και περιήγησής σας στην ιστοσελίδα bakalidisorionstrom.gr, και προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρέχουμε, είναι πιθανό να απαιτηθεί από πλευράς σας η καταχώριση ατομικών πληροφοριών και προσωπικών σας δεδομένων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δεδομένα που διαχειριζόμαστε στον παρόντα ιστότοπο:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού και κινητού σας τηλεφώνου, την ηλεκτρονική διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας

αλληλογραφίας (e-mail address) πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής (χρεωστικές – πιστωτικές κάρτες κ.ο.κ). κ.λ.π. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες για την πραγματική και ακριβή θέση σας, παρά μόνο για την κατά προσέγγιση θέση σας σε επίπεδο πόλης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείτε. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και πάντοτε με τη ρητή συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies ή άλλες παρεμφερείς τεχνολογίες για να αποθηκεύσουμε και να αποκτήσουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Ενδέχεται για παράδειγμα να συλλέξουμε πληροφορίες για την διεύθυνση ΙΡ που χρησιμοποιείτε προκειμένου να διευκολυνθούμε στη διάγνωση σφαλμάτων του server μας. Για να διασφαλίσουμε ότι οι συναλλαγές σας μέσω της ιστοσελίδας μας είναι ασφαλείς χρησιμοποιούμε τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Επιπλέον, λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας, ώστε να διατηρήσουμε απολύτως ασφαλείς τις πληροφορίες των παραγγελιών και των πληρωμών σας, σε περίπτωση όμως μη συνδρομής έστω και ελαφράς αμέλειας από πλευράς μας δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια που ενδέχεται να υποστείτε σε περίπτωση που τρίτο μέρος αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα που εσείς παρέχετε όταν περιηγείστε ή παραγγέλνετε από την ιστοσελίδα μας.

Για ποιο λόγο συλλέγουμε τα δεδομένα σας και με ποιους ενδέχεται να τα μοιραστούμε:

Το bakalidisorionstrom.gr, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας επεξεργασία και χρήση. Η ιστοσελίδα μας διαπνέεται από την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται και για το λόγο αυτό συλλέγουμε τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Το bakalidisorionstrom.gr σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά, μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων www.bakalidisorionstrom.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Η επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία συλλέγονται από την εταιρεία μας με νόμιμο τρόπο, διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό της εταιρείας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την εταιρεία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας, διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται

αυστηρά με τη χρήση των Δικτυακών μας Τόπων, τις υπηρεσίες του και την πώληση προϊόντων μέσω των Δικτυακών μας Τόπων. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την Bakalidis OrionStrom επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως και απαρέγκλιτα ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Με τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε τηρούμε τα κάτωθι ως προς τα Δεδομένα σας: • Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους. • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους. • Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. • Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχετε θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα. Το www.bakalidisorionstrom.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Στην ιστοσελίδα μας εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων σας για να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ιδιωτικότητα των πληροφοριών που μας έχετε παράσχει. Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα και πολιτικές ασφάλειας που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούμε. Παράλληλα ακολουθούμε τις διαδικασίες ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη χρήση και την γνωστοποίηση των δεδομένων που μας έχετε παράσχει, καθώς και τα μέτρα που έχουμε σχεδιάσει και έχουμε θέσει σε λειτουργία για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης των δεδομένων μας. Όταν παραγγέλνετε κάποιο προϊόν ή αποκτάτε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και στα δεδομένα σας, ενεργοποιείται τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer), με την οποία κρυπτογραφούνται τα δεδομένα σας πριν αποσταλούν σε εμάς για να προστατευθούν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Πρώτιστη φροντίδα μας είναι να είσαστε ήσυχοι ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή. Για το λόγο αυτό διενεργούμε συχνούς ελέγχους αναφορικά με την ασφάλειά τους, ενώ βελτιώνουμε συνεχώς τις τεχνολογίες ασφαλείας που εφαρμόζουμε για να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων σας (κρυπτογράφηση, ειδοποιήσεις όταν νέες συσκευές ή εφαρμογές συνδέονται με το λογαριασμό σας).

Ασφαλώς πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι στις περιπτώσεις που σας έχουμε δώσει ή έχετε επιλέξει μόνοι σας κάποιο password που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη της ιστοσελίδας μας, είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τηρείτε μυστικό το συγκεκριμένο password. Αν το password κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο με σκοπό τον οποίο δεν εγκρίνετε, είναι δική σας ευθύνη να μας ειδοποιήσετε αμέσως για να αναλάβουμε ενέργειες αποτροπής του κινδύνου για τα δεδομένα σας.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και επεξεργασία αυτών:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά, μέσα από τη διαχείριση του προσωπικού σας λογαριασμού στην ιστοσελίδα. Αν, πάλι, επιθυμείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας, μπορείτε να μας αποστείλετε e- mail στη διεύθυνση bakalidis.orionstrom@gmail.com, ώστε να γίνει η διαγραφή από τα αρχεία μας. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στον παρακάτω σύνδεσμο https://bakalidisorionstrom.gr/contact-us/.

Cookies

Το https://bakalidisorionstrom.gr/ χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών του και την διευκόλυνση τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη, με σκοπό να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητα του, (δηλ. να μας ¨αναγνωρίζει¨ και να μη χρειάζεται να κάνουμε login), χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Η εταιρεία μας τα χρησιμοποιεί για να εκτελούμε τις παραγγελίες σας όσο το δυνατόν καλύτερα, ενώ, σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης το επιθυμεί, υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής τους. Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Σε περίπτωση αλλαγών στην εταιρική ή οργανωτική δομή της επιχείρησής μας ή εξαγοράς αυτής ή συγχώνευσης με άλλη επιχείρηση, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν στο νέο φορέα της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (για παράδειγμα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email που έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό σας) για μία τέτοια αλλαγή και θα σας εκθέσουμε τις επιλογές σας. Μπορεί να σας ζητηθεί

να ανανεώσετε τη δοθείσα συγκατάθεσή σας για την από πλευράς μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, ενδέχεται να αναθεωρούμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική και να δημοσιεύουμε την πιο πρόσφατη έκδοσή της. Κάθε τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας θα ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα μας. Σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά την Πολιτική Ιδιωτικότητας της ιστοσελίδας μας για να ενημερώνεστε για πιθανές τροποποιήσεις που ενδέχεται να έχουν γίνει σε αυτή. Αν μετά από κάποια αναθεώρηση μειωθεί ή αλλάξει ουσιωδώς το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας στην από την εταιρεία μας επεξεργασία αυτών.

Σχόλια και κριτικές

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε ένα σχόλιο στην ιστοσελίδα μας αναφορικά με τις υπηρεσίες μας, εμείς διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι) να δημοσιεύσουμε το σχόλιό σας online ή με άλλο τρόπο προκειμένου να προωθήσουμε την επιχείρησή μας και τις υπηρεσίες μας. Θα συλλέξουμε δεδομένα όπως το όνομά σας ή το username σας, τα οποία θα εμφαίνονται δίπλα στο σχόλιο, αλλά και το email σας, το οποίο δεν θα δημοσιεύεται, αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να έρθουμε σε επαφή μαζί σας σχετικά με το σχόλιό σας.

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε αγορές μέσω της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ρητώς ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος θα πρέπει είτε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή να ενημερώσετε το πρόσωπο που έχει την επιμέλειά σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας, ώστε να λάβουμε την συγκατάθεσή τους στην παρούσα Πολιτική πριν καταχωρίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στην ιστοσελίδα μας, ή κάνετε κάποια παραγγελία. Όσοι ασκούν την επιμέλεια ανήλικου προσώπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να αποτρέπουν τα πρόσωπα υπό την εποπτεία τους από το να έχουν πρόσβαση και χρήση ιστοσελίδων που απευθύνονται σε ενήλικους. Σε καμία περίπτωση και υπό καμία προϋπόθεση δεν θα πρέπει η ιστοσελίδα μας να χρησιμοποιείται από ανήλικους μικρότερους των 14 ετών. Για κάθε παράπονο σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την ιστοσελίδα μας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε ερώτημα ή καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.