Όροι χρήσης ιστοσελίδας bakalidisorionstrom.gr/

Η ιστοσελίδα bakalidisorionstrom.gr/ παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / πελάτες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας. Η Bakalidis OrionStrom δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο,

έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

Γενικά Η παρούσα ιστοσελίδα αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα bakalidisorionstrom.gr/, που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία Bakalidis Orionstrom και διακριτικό τίτλο ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ με έδρα στη Θεσ/νίκη, ΑΦΜ 170408040 οδός ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 37,56224,ΕΥΟΣΜΟΣ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΜΠΑΚΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και με υπεύθυνο επικοινωνίας τον ΜΠΑΚΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιλέγει, να προβάλει, να τροποποιεί, να αποσύρει και να μεταπωλεί τα προϊόντα των προμηθευτών της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο έχει το δικαίωμα να πράξει και στις εκπτώσεις/προσφορές της, καθώς και στην τιμολογιακή της πολιτική. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, σημαίνει ότι αποδέχεται ρητά τους όρους της παρούσας Σύμβασης, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να αποφύγει τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Με την αποστολή της παραγγελίας σας, τεκμαίρεται πως έχετε αποδεχτεί όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Παρεχόμενες υπηρεσίες Η παρούσα ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση προκειμένου να παράσχει άμεση ενημέρωση για τα προϊόντα της, δίνοντας την δυνατότητα για την πραγματοποίηση εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας τους καθώς και διαδραστική επικοινωνία των επισκεπτών με την επιχείρηση μέσα από τον σχολιασμό και την εκδήλωση της προτίμησής τους σε συγκεκριμένα είδη, αξιοποιώντας εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της επιχείρησης σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της επιχείρησης να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις της και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις. Τιμές προϊόντων Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων τις ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Οι τιμές αφορούν προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο κατάστημα μας και οι διάφορες προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σύνδεση/Εγγραφή/Πρόσβαση στις Πληροφορίες Για να εκτελεστεί η παραγγελία, απαιτείται συμπλήρωση/αποστολή της σχετικής φόρμας με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του χρήστη/πελάτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο ή e-mail). Όλα τα προσωπικά στοιχεία παραμένουν αυστηρά απόρρητα, ελέγχονται μόνο από τους υπεύθυνους του Bakalids OrionStrom και δεν μπορεί η εταιρεία μας να τα μοιραστεί με τρίτους, χωρίς τη δική συναίνεση του

πελάτη/χρήστη, εκτός αν είναι υποχρεωτικό με απόφαση δικαστηρίου, σύμφωνα με το νόμο. Διόρθωση/Διαγραφή Πληροφοριών Αν ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί να αλλάξει/τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία, όπως π.χ. διεύθυνση, μπορεί να το κάνει μέσα από τη διαχείριση του προσωπικού του λογαριασμού στην ιστοσελίδα. Αν, πάλι, επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του, μπορεί να μας αποστείλει e-mail στη διεύθυνση bakalidis.orionstrom@gmail.com, ώστε να γίνει η διαγραφή από τα αρχεία μας. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Bakalidis OrionStrom και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα https://bakalidisorionstrom.gr/ σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας bakalidisorionstrom.gr/ με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς και γενικά κάθε είδους ενέργεια πάνω στα εμπορικά, οικονομικά και πάσης φύσεως αρχεία της εταιρείας, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας bakalidisorionstrom.gr/ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει. Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων διαδικτυακών τόπων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους. Πρόσβαση, περιήγηση και αλληλεπίδραση στην ιστοσελίδα Στους χρήστες παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στην ιστοσελίδα μας και στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτήν. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν αφορά την είσοδο σε πτυχές των ιστοσελίδων που καλύπτονται από το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως ο πηγαίος κώδικας και γενικά σε κάθε δεδομένο του διαδικτυακού τόπου το οποίο δεν είναι προσβάσιμο με την συνήθη διαδικασία πλοήγησης (browsing). Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου του διαδικτυακού τόπου και των συστατικών του στοιχείων και επιβάλλει την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης, ιδίως των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Η άδεια δεν περιλαμβάνει δέσμευση της εταιρίας όσον αφορά την ορθή χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν σε άλλες εταιρίες και εφαρμογές τους βρίσκονται αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο.

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου που διαθέτει λογαριασμούς σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί αναρτημένα στοιχεία, μέσω των εφαρμογών διαμοίρασης ("share"). Η λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της επιχείρησης. O επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα υποβάλλοντας τα στοιχεία του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της Εταιρίας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους. Παραγγελίες προϊόντων Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τους ορισμούς του Ελληνικού Αστικού Κώδικα έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τα διατιθέμενα προς πώληση εξ αποστάσεως προϊόντα που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την διαδικασία παραγγελίας. Επικοινωνία με την επιχείρηση Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση bakalidis.orionstrom@gmail.com, είτε ακολουθώντας την σχετική εφαρμογή που είναι προσαρμοσμένη στην ιστοσελίδα "Επικοινωνία", συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα αποστολής μηνύματος. Φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας Η επιχείρηση είναι φορέας παροχής των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχονται δια του Ονόματος Χώρου Διαδικτύου και της ιστοσελίδας https://bakalidisorionstrom.gr/ κατά την έννοια που οι όροι αυτοί προσδιορίζονται από το π.δ. 131/2003 (Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά και στην Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ΦΕΚ 116/Α/16.5.2003). Η ιδιότητα αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των όρων χρήσης άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, όπως για παράδειγμα οι εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται από τον Διαδικτυακό Τόπο, οι οποίες διέπονται από τους αντίστοιχους όρους χρήσης των εταιριών αυτών. Ως προς το περιεχόμενο που επηρεάζουν οι χρήστες του Διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας εφαρμογές άλλων εταιριών, ο φορέας δεν φέρει ευθύνη γενικής και προληπτικής επιτήρησης, επειδή δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης, δεν επιλέγει τον αποδέκτη και δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και δεν υπέχει γενική υποχρέωση ελέγχου των υπηρεσιών που μεταδίδει ή αποθηκεύει, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων. Ο φορέας έχει συγκροτήσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την καταγγελία παράνομων ενεργειών που θα μπορούσαν να τελεστούν μέσω της ιστοσελίδας (πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, προσβλητικού περιεχομένου) και δεσμεύεται να τηρήσει απαρέγκλιτα αυτές τις διαδικασίες, μεριμνώντας για την συμμόρφωση της ιστοσελίδας με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής γενικών πληροφοριών, κατά το άρθρο 4 του π.δ.131/2003, ο Φορέας ενημερώνει:

(α) Η πλήρης επωνυμία του είναι:Bakalidis Orion Strom , και ο διακριτικός τίτλος είναι: ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και διαφημιστικό τίτλο BAKALIDIS ORION STROM

(β) Η γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο φορέας είναι εγκατεστημένος είναι: Κοσμά Αιτωλού 37, Εύοσμος Θεσσαλονίκης, 56224. (γ) Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: 2310756520 bakalidis.orionstrom@gmail.com . Παραγγελία προϊόντων, Προστασία καταναλωτή και Ακύρωση Παραγγελίας Προϋποθέσεις έγκυρης παραγγελίας: Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς την σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει: (α) Την συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης,( τα στοιχειά αποστολής, τρόπο πληρωμής, τρόπο παράδοσης, επιθυμητός τρόπος αποστολής με τον αντίστοιχο τ.κ. , έτσι ώστε να υπολογιστεί επακριβώς το κόστος αποστολής). (β) Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των προϊόντων. (γ) Σε κάθε παραγγελία το επώνυμο του καταθέτη θα πρέπει να είναι το ίδιο με του πελάτη η θα πρέπει να ενημερώνεται η εταιρεία με e-mail στο bakalidis.orionstrom@gmail.com για την διαφορετικότητα για να μπορεί να διασταύρωση το λογιστήριο την παραγγελία με την κατάθεση έτσι ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί η παραγγελία. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης δεν ενεργοποιείται η παραγγελία .

(δ) Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ολοκλήρωση τοποθέτησης οποιασδήποτε παραγγελίας. Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζόμενου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο πελάτης, μέσω του διαδικτυακού τόπου, ενημερώνεται από την επιχείρηση πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για: (α) Την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή. (β) Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού. (γ) Την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή. (δ) Τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης. (ε) Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής. (στ) Το δικαίωμα υπαναχώρησης. Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο πελάτης λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει, και στην οποία περιλαμβάνονται οι παραπάνω πληροφορίες και επιπλέον όλες τις πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις. Τα χρώματα των προϊόντων μας μπορεί να διαφέρουν από τα χρώματα των φωτογραφιών, λόγω ανάλυσης της οθόνης η της εκτύπωσης. Οι διαστάσεις και το πάχος των προϊόντων που αναγράφονται, είναι κατά προσέγγιση και είναι μόνο για λόγους ενημέρωσης. Οι παραγγελίες ενεργοποιούνται και παραδίδονται μόνο από την στιγμή της εξόφλησης της αξίας των προϊόντων ή της κατάθεσης της προκαταβολής. Η παράδοση γίνεται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες και σε ειδικές περιπτώσεις έως και 10 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της πληρωμής. Σκοπός μας είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Ακύρωση παραγγελίας Ο πελάτης μετά την επικύρωση της παραγγελίας του, με την κατάθεση χρημάτων, έχει το δικαίωμα να ακύρωση την παραγγελία του μόνο μέσα στην ιδία μέρα, με την προϋπόθεση να μην έχει αποσταλεί το προϊόν. Η ακύρωση γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail της εταιρείας (bakalidis.orionstrom@gmail.com), με την προϋπόθεση να δηλωθούν τα πλήρη στοιχεία της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας, ονοματεπώνυμο και στοιχεία προϊόντος). Τρόποι πληρωμής, αποστολής και κόστος μεταφοράς Ο υποψήφιος αγοραστής πριν προβεί στην αγορά θα πρέπει να ενημερωθεί αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, για τον χρόνο παράδοσης, και το κόστος μεταφοράς. Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να

αγοράσουν από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας, διατίθενται οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής: ● Χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. Επειδή τα στρώματα μας κατασκευάζονται από μηδενική βάση, είναι απαραίτητο για την έναρξη της διαδικασίας της παραγωγής, η επιβεβαίωση της πληρωμής και παραγγελίας. Η χρέωση της κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας παραγωγής και εν συνεχεία αποστολής των προϊόντων. Τα προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του e-shop ή είναι σαφώς εξατομικευμένα, για τα οποία η χρέωση της πιστωτικής κάρτας γίνεται αμέσως μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής θα μεταφερθείτε σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της τράπεζας Πειραιώς, όπου και θα σας ζητηθούν όλα τα στοιχεία της κάρτας σας. Στην περίπτωση αυτή χρεώνεται ολόκληρο το ποσό της παραγγελίας.Είναι απαραίτητο να αναφέρετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα σας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, απαιτείται κατά την παράδοση των προϊόντων να είναι παρών ο δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. ● Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: το 100% της αξίας των προϊόντων. Η μεταφορά δια μέσου web Banking στους ακόλουθους λογαριασμούς:

ΤΡΑΠΕΖΑ/BANK SWIFT/BIC

ΠΕΙΡΑΙΩΣ/PIRAEUS BANK SA PIRBGRAA GR46 0172 2130 0052 1308 6688 354

Τα έξοδα αποστολής των προϊόντων, επιβαρύνουν τον αγοραστή.

H παραγγελία σας θα αρχίσει να εκτελείται όταν επιβεβαιωθεί ότι το ποσό έχει κατατεθεί. Για επιτάχυνση της διαδικασίας παρακαλούμε να μας στείλετε το αποδεικτικό πληρωμής και να αναγράφεται ο αριθμός παραγγελίας σας και το ονοματεπώνυμο σας στο bakalidis.orionstrom@gmail.com Τα έξοδα μεταφοράς από άλλη τράπεζα επιβαρύνουν τον αγοραστή. Στον τραπεζικό μας λογαριασμό πρέπει να μεταφερθεί ολόκληρο το ποσό της παραγγελίας για να εκτελεστεί. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική κατάθεση με τα έξοδα της τράπεζας. Στις τιμές που αναφέρονται στο e-shop (ηλεκτρονικό μας κατάστημα), συμπεριλαμβάνεται και το Φ.Π.Α. 24%.

● Αντικαταβολή: Στην περίπτωση της αντικαταβολής ο πελάτης καταθέτει το 50% της συνολικής αξίας της παραγγελίας, και αναγράφει στην αιτιολογία της κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του και τον αριθμό παραγγελίας. Το υπόλοιπο 50% θα μπορεί να πληρωθεί με αντικαταβολή κατά την παραλαβή των προϊόντων της παραγγελίας. Οι περιοχές που δεχόμαστε για την πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού της συνολικής αξίας 50% με αντικαταβολή είναι σε όλες τις πόλεις της χερσαίας Ελλάδας. Σε απομακρυσμένες περιοχές μόνο κατόπιν συνεννόησης και το κόστος μεταφοράς σε αυτές τις περιπτώσεις θα διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας με την αντίστοιχη μεταφορική και επιβαρύνει τον αγοραστή. Έξοδα αντικαταβολής δεν υφίστανται.

● Με μετρητά από την έδρα της εταιρείας μας Κοσμά Αιτωλού 37, Εύοσμος Θεσσαλονίκης, 56224. Με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, παραστατικά αξίας άνω των 500 ευρώ προς ιδιώτες και επαγγελματίες με απόδειξη λιανικής η τιμολόγιο, εξοφλούνται μόνο με κατάθεση, έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό η με χρέωση της πιστωτικής κάρτας.

Τρόποι αποστολής και κόστος μεταφοράς Οι παραγγελίες παραδίδονται σε 5-15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εξόφλησης της παραγγελίας η της κατάθεσης της προκαταβολής στην περίπτωση αντικαταβολής στην μεταφορική εταιρεία. Η παράδοση τους από την μεταφορική εταιρεία προς τον πελάτη, εξαρτάται από την μεταφορική και την περιοχή. Για το λόγο αυτό ευθύνη φέρουμε μόνο για το χρόνο αποστολής στην μεταφορική εταιρεία. Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται μόνο εντός των φυσικών ορίων της Ελλάδος μέσω της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας (και των συνεργατών της). Οι χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής: Για παραλαβή από την μεταφορική: Οι χρεώσεις υπολογίζονται πάντα μέχρι την πλησιέστερη αποθήκη της μεταφορικής που εξυπηρετεί την περιοχή. Για παράδοση στη δηλωμένη διεύθυνση: Οι χρεώσεις υπολογίζονται μέχρι το πεζοδρόμιο της δηλωμένης διεύθυνσης. Σε περίπτωση που στην διεύθυνση παράδοσης είναι δύσκολη η πρόσβαση από το μεταφορικό μέσο της μεταφορικής (φορτηγό) ή απαγορεύεται η είσοδος στα πρακτορεία μεταφορών, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να το παραλάβει από το κοντινότερο προσδόκιμο σημείο η να το παραλάβει από τα γραφεία της μεταφορικής. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο).

Για παραδόσεις εντός Θεσσαλονίκης τα εμπορεύματα παραδίδονται μέχρι το πεζοδρόμιο στην διεύθυνση την οποία δηλώσατε κατά την διάρκεια της παραγγελίας σας.

Δικαιώματα καταναλωτή Δικαίωμα υπαναχώρησης: Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αν δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης έχει υποχρέωση να συμπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά το σχετικό αίτημα. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, o πελάτης υποχρεούται να αποστείλει άμεσα το προϊόν εντός της κλειστής συσκευασίας του προς επιστροφή, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο πελάτης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Στην περίπτωση της αντικαταβολής ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει στον πελάτη το αντίτιμο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που το τίμημα έχει χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του καταναλωτή, η ενάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επιφέρει ταυτόχρονα και την λύση της σχετικής τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε πελάτη – προμηθευτή και τράπεζα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης. Η αγορά των προϊόντων από τον πελάτη θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και όχι για επαγγελματική δραστηριότητα. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να είναι συσκευασμένα στην κατάσταση που παραδόθηκαν. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν ελλιπή η αλλοιωμένα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, όπου το ποσό θα καθοριστεί από την κατάσταση των προϊόντων καθώς επίσης και να προβεί σε συμψηφισμό της απαίτησης αυτή έναντι του πελάτη. Ο πελάτης στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται το κόστος μεταφοράς της επιστροφής των προϊόντων. Δικαίωμα αντικατάστασης: Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό ή δεν αντιστοιχεί με το προϊόν που παρήγγειλε. Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος άλλου από αυτό που παρήγγειλε πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με την επιχείρηση και να αποσταλεί την ίδια ημέρα της παραλαβής του στην εταιρία, ώστε να ακολουθήσει η αντικατάσταση. Το κόστος μεταφοράς για την αντικατάσταση στην περίπτωση αυτή το επιβαρύνεται η εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, και ο πελάτης να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης. Συνιστούμε τον επισταμένο έλεγχο κατά την παραλαβή, έτσι ώστε να αποφευχθούν παραλαβές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν παραγγέλθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για υποβολή αίτησης αντικατάστασης δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την επιχείρηση. Οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της αντικατάστασης ελαττωματικού

προϊόντος ή προϊόντος που δεν αντιστοιχεί σε αυτό της παραγγελίας είναι οι ακόλουθες: (α) Επικοινωνία με την επιχείρηση εντός 72 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος για την επισήμανση του προβλήματος, στο τηλέφωνο που βρίσκεται στη θέση "Επικοινωνία" του Διαδικτυακού Τόπου bakalidisorionstrom.gr/ ή στο e-mail bakalidis.orionstrom@gmail.com η ακόμα και μέσο τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό τηλεφώνου 2310756520 (β) Αποστολή συμπληρωμένης αίτησης επιστροφής προϊόντος, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερών (γ) Εφόσον πρόκειται για προϊόν που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση κατά την οποία παρελήφθη. Για προϊόντα που διατίθενται κατόπιν ειδικής παραγγελίας, τα οποία κατασκευάζονται κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή (λόγου χάριν στρώματα-έπιπλα ειδικής παραγγελίας) δεν δύναται να γίνει επιστροφή παρά μόνο αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττώματος. Εξαιρέσεις Υπαναχώρησης. Δεν χωρεί υπαναχώρηση στις παρακάτω περιπτώσεις: Α) Όταν το προϊόν έχει παραγγελθεί με ειδικές διαστάσεις πέραν από τις τυπικές της αγοράς. Οι τυπικές διαστάσεις των στρωμάτων της αγοράς είναι- 90εκατοστα επί 190 εκατοστά, 100 εκατοστά επί 190εκατοστα, 110 επί 190 εκατοστά, 120 εκατοστά επί 190 εκατοστά, 130 εκατοστά επί 190 εκατοστά, 140 εκατοστά επί 190 εκατοστά, 150 εκατοστά επί 190 εκατοστά, 160 εκατοστά επί 190 εκατοστά η στις παραπάνω διαστάσεις σε μήκος 200 εκατοστά (δηλαδή αντικαθιστούμε το 190). Β) Όταν έχει παραγγελθεί με επιπρόσθετα υλικά περά από αυτά που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Γ) Όταν το προϊόν έχει αλλοιωθεί σοβαρά με αποτέλεσμα να χάσει την μεταπολιτική του αξία. Δ) Όταν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί έντονα πέραν της συνήθης χρήσης και καθιστάτε ως μεταχειρισμένο. Εγγύηση Η εταιρεία μας αποτελεί αντιπροσωπεία της εταιρείας στρωμάτων ΩΡΙΩΝΑΣ Α.Ε.Β.Ε- Orion Strom. Η εγγύηση των στρωμάτων που δίνεται από την εταιρεία μας, δίνεται με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του στρώματος και καλύπτεται από τυχόν κατασκευαστικά λάθη και αστοχία υλικών. Η εταιρεία εγγυάται για την πλήρη επιδιόρθωση για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της εγγύησης καθώς και τον τεχνικό έλεγχο του στρώματος. Αντικατάσταση με καινούριο στρώμα δεν γίνεται.

Στην περίπτωση κακής χρήσης, το κόστος επισκευής και μεταφοράς επιβαρύνει τον πελάτη και κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία μας. Στην περίπτωση κατασκευαστικού σφάλματος ή αστοχίας υλικών, δεν επιβαρύνεται ο αγοραστής για την επιδιόρθωση και τη μεταφορά. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στο στρώμα και με την έκδοση του παραστατικού αγοράς. Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τις εξής περιπτώσεις: Όταν δεν εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης. Όταν λεκιαστεί ή σχιστεί οποιαδήποτε επιφάνεια του στρώματος. Όταν το στρώμα τοποθετείται ακατάλληλα και με δυσκολία στο κρεβάτι χωρίς να έχει κενό 1-2 CM σε μήκος και πλάτος. Όταν η βάση, το κρεβάτι ή το υπόστρωμα έχει προεξοχές λόγω κακής ποιότητας. Όταν το στρώμα είναι μεγαλύτερο της βάσης του κρεβατιού ή του υποστρώματος. Όταν κατά την μεταφορά παραμορφωθεί. Έχει βραχεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα καθαριστικά. Εάν το στρώμα λερωθεί ή φθαρεί κατά την μεταφορά η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη. Σε περίπτωση που η μαλακότητα ή σκληρότητα δεν καλύπτει τις ανάγκες του αγοραστή, επιστροφή του στρώματος δεν γίνεται δεκτή. Για τον παραπάνω λόγο, προτείνουμε να δοκιμάζετε το στρώμα πριν την αγορά. Υποβολή παραπόνων Για κάθε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εκπλήρωση της παραγγελίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά το ηλεκτρονικό κατάστημα του διαδικτυακού τόπου, έχει το δικαίωμα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρουσίαση του προβλήματος να υποβάλλει παράπονο στην εταιρία. Το παράπονο του καταναλωτή θα εξεταστεί άμεσα και η απάντηση θα του σταλεί από την επιχείρηση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Κατά την εξέταση του παραπόνου, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη για την διευκρίνιση των περιστάσεων που δημιούργησαν το καταγγελλόμενο πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεννόηση, παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες για την διευθέτηση του ζητήματος. Για κάθε περίπτωση που αφορά την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο χρήστης, αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής παραπόνου πριν τυχόν επιλέξει την κίνηση νομικών διαδικασιών. Πολιτική σχολιασμού

Η ανάρτηση σχολίων στα επιτρεπόμενα πεδία σχολιασμού προϋποθέτει την έγκρισή τους από τον διαχειριστή του Διαδικτυακού τόπου. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση προληπτικού ελέγχου του περιεχομένου που αναρτάται, δυνάμει των σχετικών διατάξεων του π.δ. 131/2003. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ένα σχόλιο δεν είναι σύμφωνο με τους παρακάτω όρους, δεν θα αναρτάται στην ιστοσελίδα ή μπορεί να αφαιρεθεί και μετά την τυχόν ανάρτησή του. Οι χρήστες και οι σχολιαστές θα πρέπει να σέβονται: α) τους ανήλικους, τους ηλικιωμένους, τα πρόσωπα με αναπηρίες και με προβλήματα υγείας, εφόσον αυτές οι ιδιότητες είναι γνωστές στο σχολιαστή. β) την φήμη της επιχείρησης, αποφεύγοντας την διάδοση ισχυρισμών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή σχολίων τα οποία δεν βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία. γ) τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού, ο οποίος δεν επιτρέπει στον διαδικτυακό τόπο την ανάρτηση σχολίων απαξιωτικών για άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες ή έστω συγκριτικών προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας με άλλες εταιρίες. δ) το τεκμήριο της αθωότητας, δηλαδή την μη ενοχοποίηση πριν την αμετάκλητη καταδίκη κάποιου για ένα αδίκημα που τιμωρείται από το νόμο. ε) τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, ψυχικού κλονισμού και οδύνης, καθώς και αυτούς που έχουν προφανώς ψυχικό πρόβλημα, αποφεύγοντας να προσβάλουν την ιδιαιτερότητα τους. Η ελευθερία της έκφρασης επιτρέπει την οξεία κριτική , όχι όμως και την εξύβριση, την δυσφήμηση, την συκοφαντική δυσφήμηση και την προσβολή της προσωπικότητας του άλλου. Ο σχολιασμός αναρτήσεων του διαδικτυακού τόπου σε εκτός του πεδίου του υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης διέπεται από τους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων, η επιχείρηση επιφυλάσσεται να κινήσει κάθε προβλεπόμενη διαδικασία για την αποκατάσταση της φήμης της και την αποφυγή προσβολής των δικαιωμάτων της ή δικαιωμάτων τρίτων. Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο ή φορέας θεωρήσει ότι θίγεται από σχολιασμό επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην επιχείρηση ακολουθώντας τη διαδικασία υποβολής παραπόνου, όπως αυτή προβλέπεται παραπάνω. Η επιχείρηση θα εξετάσει το παράπονο και δεσμεύεται να αποσύρει άμεσα κάθε περίπτωση προσβλητικού περιεχομένου. Μόνο εάν ο θιγόμενος επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία και δεν έχουν ικανοποιηθεί τα δικαιώματά του έχει δικαίωμα να τα αξιώσει με την κίνηση νομικών διαδικασιών. Ανωτέρα Βία Ανωτέρα βία αποτελούν γεγονότα τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφθούν ή δεν μπορούν να αποτραπούν (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.), τα οποία δεν επιτρέπουν στους συμβαλλόμενους να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το γεγονός άμεσα. Για προϊόντα που υπάρχουν σε απόθεμα ο πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία τους χωρίς καμία χρέωση. Για προϊόντα που διατίθενται κατόπιν ειδικής παραγγελίας ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται αναλόγως. Αποκλεισμός συμβουλών Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. Εφαρμοστέο δίκαιο Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο διαφωνίας ανάμεσα στον χρήστη και την επιχείρηση, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα σε χρήστη και την επιχείρηση, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την επιχείρηση εντός 15 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη συνδρομητή και την επιχείρηση.