Η εγγύηση των στρωμάτων που δίνεται από την Bakalidis OrionStrom, δίνεται με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του στρώματος και καλύπτεται από τυχόν κατασκευαστικά λάθη και αστοχία υλικών.
Η εταιρεία εγγυάται για την πλήρη επιδιόρθωση για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της εγγύησης καθώς και τον τεχνικό έλεγχο του στρώματος. Αντικατάσταση με καινούριο στρώμα δεν γίνεται.
Στην περίπτωση κακής χρήσης, το κόστος επισκευής και μεταφοράς επιβαρύνει τον πελάτη και κατόπιν συνεννόησης με την Bakalidis OrionStrom.

Στην περίπτωση κατασκευαστικού σφάλματος ή αστοχίας υλικών, δεν επιβαρύνεται ο αγοραστής και ο τελικός καταναλωτής, για την επιδιόρθωση και τη μεταφορά.
Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στο στρώμα και με την έκδοση του παραστατικού αγοράς.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ…
• Όταν δεν εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης.
• Όταν λεκιαστεί ή σχιστή οποιαδήποτε επιφάνεια του στρώματος.
• Όταν το στρώμα τοποθετείται ακατάλληλα και με δυσκολία στο κρεβάτι χωρίς να έχει κενό 1-2 cm σε μήκος και πλάτος.
• Όταν η βάση, το κρεβάτι ή το υπόστρωμα έχει προεξοχές λόγω κακής ποιότητας.
• Όταν το στρώμα είναι μεγαλύτερο της βάσης του κρεβατιού ή του υποστρώματος.
• Όταν κατά την μεταφορά παραμορφωθεί.
• Εχει βραχεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα καθαριστικά.
• Εάν το στρώμα λερωθεί ή φθαρεί κατά την μεταφορά, η Bakalidis OrionStrom δεν φέρει καμία ευθύνη.
• Σε περίπτωση που η μαλακότητα ή η σκληρότητα δεν καλύπτει της ανάγκες του αγοραστή, επιστροφή του στρώματος δεν γίνεται δεκτή. Για τον παραπάνω λόγο η Bakalidis OrionStrom προτείνει να δοκιμάζετε το  στρώμα, πρίν την αγορά.